วัดทั่วประเทศ ไทย

วัดทั่วประเทศ ในประเทศไทยมีวัดมากมาย แต่ละวัดก็มีจะเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันออกไป  นอกจากเป็นสถานที่สำหรับสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วยังมีอาคารที่สวยงาม ยังเป็นการถ่ายทอด ศิลปะและวัฒนธรรม ท้องถิ่นในแบบฉบับของตัวเองอีกด้วย วัดบางแห่งมีสถาปัตยกรรมที่สวยงาม ที่นี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามแห่งหนึ่งของเมืองไทยที่ไม่ควรพลาด เราเคยได้รวบรวมวัดสวยๆ ทั่วไทย ไว้อาลัย ไหว้พระ ชมสถาปัตยกรรมสวยๆ มาแนะนำกัน จึงอยากเชิญชวนพุทธศาสนิกชนมาแสดงความเคารพยำเกรงพระสงฆ์ คุณพร้อมสัมผัสความสวยงามของวัดวาอารามต่างๆ มากมาย ในหลากหลายภาคของประเทศไทย

วัดทั่วประเทศ มีบทบาทในสังคมไทยอย่างไร?

วัดทั่วประเทศ  กลับมาพูดถึงหน้าที่ของวัดกันบ้าง ที่ผมกล่าวข้างต้นนี้ วัดยังเป็นที่ทำงานของพระสงฆ์ด้วยกันเอง และกิจกรรมเกี่ยวข้องกับชุมชน การริเริ่ม และกิจกรรมเหล่านี้เป็นกิจกรรมตามหน้าที่ หรือกิจกรรมทางศาสนาของพระสงฆ์เป็นหลัก ได้แก่ การศึกษา การปฏิบัติธรรม และเผยแผ่ธรรมสั่งสอนประชาชน  จากการปฏิบัติหน้าที่และสำนึกในกิจกรรมดังกล่าวทำให้บทบาทของวัดพัฒนาไปตามกาลเวลาจนกลายเป็นศูนย์กลางของสังคม เป็นที่รวมจิตใจของผู้คน ทำหน้าที่ทั้งทางศาสนา การศึกษา วัฒนธรรมและสังคม โดยตรง มีบทบาทที่ละเอียดมากในที่นี้จะกล่าวถึงบทบาทของวัดในสังคมไทยเท่านั้น ตั้งแต่ก่อนการเปลี่ยนแปลงภายใต้อิทธิพลของอารยธรรมตะวันตก สรุปบทบาทเหล่านั้นมีดังนี้ 10 วัดอยุธยา เที่ยวไหว้พระใกล้กรุงเทพ

๑. เป็นสถานศึกษาอบรมศีลธรรมสั่งสอนวิชาการตราบเท่าสมัยนั้น ทั้งทางตรง ประเพณี แก่ผู้ที่มา และลูกหลานที่มาวัด และทางอ้อม แก่ผู้มาทำกิจกรรมต่างๆ ในวัด หรือเข้าร่วม ในกิจกรรมของวัด. ทั้งหัวข้อหนังสือและหัวข้อเทคนิคต่างๆ

2. การสร้างสรรค์และทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มรดกคือวัฒนธรรม คอลเล็กชันศิลปะก็เป็นพิพิธภัณฑ์เช่นกัน

3. เป็นที่หลบภัย การช่วยเหลือเด็ก ๆ ของชาวบ้านที่ยากจนให้มีชีวิตและมีรายได้ระหว่างเรียนเป็นสนามฝึกสำหรับเด็กที่มีปัญหา เด็กยากไร้ และผู้ใหญ่ที่ยากไร้

4.เป็นที่ให้คำปรึกษาปัญหาชีวิต นี่คือทางออกจากความเจ็บปวดและความทุกข์ รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ปรึกษา รับคำแนะนำเพื่อแก้ไขปัญหา

5. เป็นสถานที่ประนอมข้อพิพาท อาศัยความเคารพเชื่อฟังอนุญาตให้พระสงฆ์ทำหน้าที่เป็นศาลได้ แต่สิ่งสำคัญ คือ ต้องใส่ใจในวิถีแห่งความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

6.เป็นสถานที่บันเทิง สถานที่จัดงานเทศกาลเป็นสถานที่ที่สนุกสนานสำหรับกิจกรรมสนุกๆ และเกมต่างๆ ในชุมชน รวมทั้งให้เด็กๆ ได้เล่น

7.เป็นที่พักผ่อน เปรียบเสมือนสวนที่มอบความสดชื่นจากธรรมชาติให้บรรยากาศที่เงียบสงบแก่จิตใจของดิน

8.เป็นที่พบปะสังสรรค์ของชาวบ้านบ้าง หรือบางคนก็ไปมาหาสู่กันเป็นประจำ. บางคนมีโอกาสได้พบกันเป็นครั้งคราว อย่าลืมกันนะครับ โดยเฉพาะเป็นแหล่งรวมพูดคุย ปรึกษาหารือ ในสิ่งที่ถูกต้องและผ่อนคลาย

9. เป็นที่สำหรับรายงาน เผยแพร่ ข่าวสาร และสื่อประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการชุมชน ข่าวสารในชุมชนเป็นสิ่งที่ดี ข่าวที่ไม่เกี่ยวกับชุมชน เช่น ข่าวเกี่ยวกับเหตุการณ์ระดับชาติก็ดี Dwell Temple เป็นศูนย์กลางการเผยแพร่ที่สำคัญที่สุด วัดหรือคูหาของวัดเป็นที่มุขปาฐะหรือผู้ใหญ่บ้านก็ให้นายอำเภอเรียกชาวบ้านหรือชาวเมืองมาประชุม หรือใช้โอกาสไปประชุมตามงานวัดเพื่อแบ่งปันข่าวสารทางธุรกิจ

10.เป็นสถานที่ทำกิจกรรมของชุมชนและทำกิจการบางอย่างของประเทศ เช่น ปราศรัยหาเสียงของนักการเมือง คูหาเลือกตั้ง หรือในสมัยสงครามสมัยโบราณเป็นที่ชุมนุมของทหาร มันเกิดขึ้นบ่อยครั้ง

11. การเป็นโรงพยาบาลเป็นยาสามัญประจำบ้านที่รวบรวมและสืบสานตำราแพทย์แผนโบราณและรักษาโรคภัยไข้เจ็บตามความรู้ที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น

12.เป็นที่พักคนเดินทาง ถือว่าเป็นโรงแรมฟรีสำหรับผู้เดินทางไกลโดยเฉพาะจากต่างประเทศและไม่มีญาติหรือเพื่อน

13.เป็นโกดังเก็บอุปกรณ์และเครื่องใช้ที่ชาวบ้านจะใช้ร่วมกันเมื่อมีงานในวัดหรือยืมไปใช้เวลามีงาน

14.เป็นสถานที่จัดพิธี หรือประกอบพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของทุกคนในช่วงเวลาและเหตุการณ์ต่างๆ ของชีวิต ตามประเพณีวัฒนธรรม

7 วัดสวยทั่วไทย ไหว้พระอิ่มบุญ

ปีใหม่นี้ไปไหว้พระทำบุญเสริมดวงกันนะครับ แต่จะดีกว่าไหมถ้าไปไหว้พระแถมยังได้บุญและถ่ายรูปสวยๆ กลับสู่โซเชียล วันนี้ Travel Buyer มี 7 วัดสวยทั่วไทย เคารพในศักดิ์ศรีอย่างเต็มที่ ชื่นชมความงามของ สถาปัตยกรรม ขอบอกเลยว่า ความสวยงามของแต่ละวัดจะทำให้ทุกคนตะลึงจนอดไม่ได้ที่จะหยิบกล้องมาถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกอย่างแน่นอน ถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลย

วัดอรุณราชวราราม, กรุงเทพฯ

วัดอรุณราชวราราม หรือ วัดแจ้ง เป็นวัดเก่าแก่ที่อยู่คู่กับชาวกรุงเทพฯ ตามประวัติวัดนี้สร้างเสร็จในสมัยรัชกาลที่ 2 เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกมาช้านาน เจดีย์ตั้งตระหง่านอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ประดับประดาอย่างสวยงามด้วยกระเบื้องเคลือบและถ้วยชามเบญจรงค์ที่นำเข้ามาจากประเทศจีน ทำให้วัดอรุณราชวรารามเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

วัดนิเวศธรรมประวัติ, พระนครศรีอยุธยา

วัดนิเวศธรรมประวัติ เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนเกาะกลางน้ำซึ่งต้องนั่งกระเช้าไฟฟ้าข้ามไป โดดเด่นด้วยอุโบสถสีเหลืองแบบศิลปะตะวันตกแบบ สถาปัตยกรรม โกธิค ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชาวอิตาลี เพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับอุโบสถด้วยหน้าต่างภายในประดับด้วยกระจกสี อาคารรอบ ๆ ตกแต่งด้วยศิลปะแบบตะวันตกต่าง ๆ ภายใต้ร่มเงาของต้นไม้ใหญ่ ๆ บอกเลยว่าร่มรื่นมาก เรียกได้ว่าเป็นวัดที่มีเอกลักษณ์ที่ผสมผสานความเป็นไทยและตะวันตกได้อย่างลงตัว

วัดปากน้ำแขมหนู, จันทบุรี

สายโทนต้องมาทางนี้ วัดปากน้ำแขม หนูโดดเด่นด้วยพระอุโบสถที่ประดับด้วยเซรามิกสีน้ำเงินและสีขาว เดิมทีทางวัดต้องการวัสดุที่สามารถทนต่อการกัดกร่อนของน้ำทะเลได้ แต่เมื่อสร้างขึ้นกลับมีความสวยงามและมีเอกลักษณ์กว่าที่อื่น เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คของจันทบุรีที่นักถ่ายภาพไม่ควรพลาด ใครไปจังหวัดจันทบุรีอย่าลืมแวะไหว้พระและถ่ายรูปกับวัดสีฟ้าที่วัดปากน้ำแขมหนู

วัดปากน้ำโจ้โล้, ฉะเชิงเทรา

วัดปากน้ำโจ้โล้ เป็นวัดเก่าแก่สร้างในสมัยอยุธยาตอนปลายและได้รับการบูรณะเรื่อยมา จนกระทั่งในสมัยสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้มีการสู้รบกับกองทัพพม่าที่วัดแห่งนี้ด้วยกลอุบายที่พระองค์เสด็จไปแต่พระองค์เดียวก็สามารถเอาชนะกองทัพพม่าจนแตกพ่ายไป จึงได้เรียกวัดนี้ว่า วัดเจ้าลอ แต่ปัจจุบันเพี้ยนมาเป็น วัดโจ้โล้ วัดนี้ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำบางปะกงเป็นอีกวัดที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วยพระอุโบสถสีทองทั้งหลังที่สร้างอยู่กลางวัด งดงามอย่างแตกต่างด้วยการตกแต่งเลียนแบบภาพสวรรค์ชั้นดาวดึงส์อย่างลงตัวให้เราได้ชมกัน

วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว, เพชรบูรณ์

วัดดังที่อยู่ในแหล่งท่องเที่ยวอากาศดีอย่าง วัดผาซ่อนแก้ว เขาค้อ ใครไปเที่ยวเขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ควรแวะไปสักการะเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต และกิจกรรมยอดนิยมที่ต้องทำเมื่อมาวัดผาซ้อนแก้วคือการถ่ายรูป ไม่ว่าจะถ่ายมุมไหนก็เท่ได้รูปไปแชร์ลงโซเชียลอวดเพื่อนๆ กันทั้งเดือนสำหรับ สถาปัตยกรรม ที่ผสมผสานระหว่างศิลปะไทยและศิลปะตะวันตกได้อย่างสวยงามและลงตัว นอกจากนี้ยังมี 2 ไฮไลท์ คือ พระอุโบสถ 5 พระองค์ที่มองเห็นได้แต่ไกล ยังมองเห็นความงดงามและเจดีย์พระธาตุผาซ่อนแก้ว ศิริราชธรรมนฤมิต ประดับด้วยกระเบื้องหลากสี กระจกและหิน โดดเด่นสวยงามกลางหุบเขา

วัดร่องขุ่น, เชียงราย

เมื่อนึกถึงวัดสวยๆ แล้ว จะไม่มีวัดไหนดังเหมือน วัดร่องขุ่น ของไทยได้อย่างไร จุดเด่นคือ พระอุโบสถสีขาวที่ออกแบบโดยศิลปินแห่งชาติอย่าง อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ด้วยแนวคิดที่ต้องการสร้างพระพุทธรูป ห้องโถงปลายทางแห่งนี้จำลองสวรรค์เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสสวรรค์ด้วยตนเอง รวมถึงหอพระพิฆเนศวรสีทองอร่ามกลางทะเลสาบ โดดเด่น วิจิตรงดงาม ด้วย สถาปัตยกรรม และประติมากรรมที่ผสมผสานระหว่างศิลปะล้านนาและศิลปะสมัยใหม่ ภายในวัดยังมีหอศิลป์ที่จัดแสดงผลงานศิลปะที่คุณต้องไปชมให้ได้ เรียกได้ว่าทั้งคู่ถ่ายรูปมุมดีๆ และเสพผลงานศิลปะไปพร้อมกัน

วัดร่องเสือเต้น, เชียงราย

ปิดท้ายด้วย วัดร่องเสือเต้น วัดสวยมีเอกลักษณ์ ไฮไลท์ของจังหวัดเชียงรายคือศาลเจ้าสีฟ้าตัดกับสีทอง สถาปัตยกรรมแบบไทยประยุกต์ออกแบบโดยสล่านอก ศิลปินชาวเชียงราย โดยเฉพาะบันไดนาคหน้าวิหารที่ใช้เฉดสีคล้ายกันมีความสวยงามและสง่างาม วัดร่องเสือเต้นไม่ได้เป็นเพียงวัดที่สวยงามเท่านั้น แต่ยังมีอนุสรณ์สถานทาง สถาปัตยกรรม อื่นๆ วัดก็สวยไม่แพ้กัน ใครมาเยือนต้องประทับใจจนต้องหยิบกล้องขึ้นมาแชะภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกอย่างแน่นอน

วัดทั่วประเทศ  ชุมชนไทยทุกแห่งก็เหมือนทุกหมู่บ้านมีวัดประจำชุมชนและต่างถือว่าวัดเป็นของตนเองเป็นสมบัติส่วนรวมของคนในชุมชน ดังนั้นวัดแต่ละแห่งจึงเป็นเสมือนตราประจำชุมชนให้เป็นหน่วยของสังคม วัดสำคัญๆ มีปูชนียสถาน อันเป็นที่เคารพสักการะของประชาชนอย่างกว้างขวาง เป็นเครื่องเชื่อมโยงประชากรของเมือง รัฐ ภูมิภาค หรือทั้งประเทศ พระภิกษุที่นับถือได้กลายเป็นองค์ประกอบหลักในระบบการรวมและการควบคุมทางสังคม ชอบวัดไหนก็อย่าลืมแวะมาลงทะเบียนถ่ายรูปอวดกันนะครับ

บทความ

10 วัดอยุธยา เที่ยวไหว้พระใกล้กรุงเทพ

เนื่องจากเราอยู่ในช่วงกลางปี วันนี้  ชวนเพื่อนๆ สายบุญจัด One Day Trip เสริมดวงกับ 10 วัดอยุธยา ไหว้พระใกล้กรุงเทพฯ เที่ยวอยุธยา ง่ายๆ อิ่มบุญเสริมสิริมงคลส่งท้ายปี! อยุธยามีวัดสวยๆ หลายวัด มีจุดเช็คอินและมุมถ่ายรูปสวยๆ ใครหาที่ถ่ายรูปสวยๆ อิ่มบุญ อิ่มใจ ลองชวนคนที่คุณรักไปเที่ยว  ไหว้พระใกล้กรุงเทพฯ อิ่มบุญเสริมสิริมงคลส่งท้ายปี!   10

Read More »

มูเตลู สู่ความปัง ที่ วัดจุฬามณี สมุทรสงคราม

ปีใหม่แล้ว มาไหว้พระเสริมดวง วันนี้  มีสถานที่ดีๆ มาแนะนำทุกท่าน นั่นคือ วัดจุฬามณี สมุทรสงคราม วัดดังที่กำลังมาแรงในยุคนี้ ใครไปไหว้ ควรไปไหว้พระเสริมสิริมงคล นอกจากความขลังแล้ว วัดนี้ยังมีศิลปะที่สวยงามให้ทุกคนได้ชมอีกด้วย ถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย   ประวัติ วัดจุฬามณี สมุทรสงคราม     วัดจุฬามณี สมุทรสงคราม เป็นวัดโบราณที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย มีอายุย้อนไปถึงสมัยพระเจ้าปราสาททอง สันนิษฐานว่าท้าวแก้วกลม

Read More »

9 วัดดังกรุงเทพฯ ความหมายดี เสริมมงคล

วุ่นวายทั้งปี เมื่อใกล้จะสิ้นปี ก็ถึงเวลาบอกลาปี 2065 ได้เวลาไปวัด จะสายหมู สายบุญ หรืออะไรก็ตาม สะสมแต้มบุญกันหน่อย ทิ้งเรื่องแย่ๆ ไว้ข้างหลัง แล้วเตรียมหาที่พักต้อนรับปีใหม่ ด้วยความหวังว่าปี 2066 จะนำเรื่องราวดีๆ มาสู่เรา  ยังไม่สาย รีบรวบรวม 9 วัดดังกรุงเทพฯ  เสริมสิริมงคล ปี 2566 รับรองว่าปีใหม่นี้เฮงแน่นอน .

Read More »